Boerderijregels

Boerderijregels

Wij zijn 4,5 jaar geleden ontzettend enthousiast begonnen met onze kinderboerderij/theehuis en ponydorp. Het is een geweldige plek geworden waar jong en oud heerlijk kan genieten van de sfeer, de dieren en de gezelligheid van ons terras.

Wij heffen geen entree, een ieder kan vrij gebruik maken van alle faciliteiten. Omdat wij deze fantastische plek graag willen blijven behouden en dus kunnen blijven bekostigen (onderhoud, voer dieren, dierenarts enz enz) hebben wij als beleid dat u geen eigen eten en drinken mee mag nemen. Wij hanteren in ons theehuis zeer redelijke prijzen voor een kop koffie en een glas limonade.

Wij vragen dan ook begrip voor dit beleid en hopen dat u kunt blijven genieten van de kinderboerderij en alles daaromheen!

 

Op de Kinderboerderij gelden regels om het voor iedereen -mens en dier- zo aangenaam mogelijk te maken:

Boerderijregels

 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen de kinderboerderij niet betreden zonder een volwassene ouder dan 18 jaar.
 • Wees vriendelijk voor de dieren en jaag ze niet op;
 • Houd het erf schoon en gooi afval in de prullenbakken;
 • Wees vriendelijk voor elkaar, dus niet schelden en vloeken;
 • Wees zuinig op de aanwezige spullen;
 • Op het erf niet fietsen, niet rennen en niet steppen;
 • Een hond is toegestaan op de paden als deze aangelijnd is en de dieren met rust laat;
 • Het is verboden de dieren te voederen;
 • Maximaal 4 kinderen in de kinderboerderij op 1 volwassene;
 • Roken mag uitsluitend op het terras;
 • Laat vuil en afval achter in de, ruimschoots aanwezige, prullenbakken;
 • Geen meegebrachte etens- en drinkenswaren nuttigen bij de dieren of in het theehuis. Op ons hele terrein mag geen eigen eten of drinken genuttigd worden;

Volg altijd aanwijzingen op van de medewerkers. Wanneer er problemen en/ of klachten zijn, wendt u zich dan tot één van onze eigenaren. Bij het niet houden aan de regels kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.

Tijdens activiteiten in en rond de Kinderboerderij worden regelmatig foto's gemaakt. Een deel van deze foto's kunnen geplaatst worden op de website en/of facebook. Gezien het grote aantal foto's en de vele gezichten op deze foto's is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen.

Eenieder die desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, verzoeken wij contact op te nemen met ons.

 • Het terrein en de accommodatie wordt te allen tijde voor eigen risico bezocht.
 • De Bonte Belevenis is niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen van bezoekers.
 • De pony’s worden eveneens te allen tijde voor eigen risico verzorgd en bereden.

Openingstijden:  Van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.30 uur.

 

TOP